Maria z Łuckiewiczów Plewakowa
z Łuckiewiczów
Maria PLEWAKO

Treść napisu na nagrobku Marii Plewako w Mińsku 
na cmentarzu kalwaryjskim:

Ś.+P.

z Łuckiewiczów Marya

PLEWAKO

ur. 21 czerwca 1876 r.

zm. 29 marca 1915 r. 

Pokój jej duszy.

Pamiątka od stroskanych męża i dzieci

Mężem Marii z Łuckiewiczów był Jan Plewako.

Grób Marii Plewako znajduje się obok grobu jej ojca Jana Bolesława Łuckiewicza, naczelnika w Powstaniu Styczniowym, ojca działaczy białoruskiego odrodzenia - Iwana i Antona Łuckiewiczów 

W Polsce mieszkają potomkowie Jana i Marii Plewaków a wcześniej Jana Bolesława Łuckiewicza.