Dobrejka,

rzka, w pow. witebskim, lewy  dopł. Dźwiny, wypływa z jez. Dobryna, płynie na płn.-wschód na przestrzeni 6 w. i pod wsią  Dobrianką ma ujście.

Słownik Geograficzny
t.I., s
tr. 417, Dob