Felicyanowo, 

3) F.,  folw., pow. miński, gub. t.n., dziedzictwo Swidów, ma 966 m. obszaru. Szlachta czynszowa wnosi arendy około 400 rs.
                  
                        

Słownik Geograficzny
t.II.,
str. 380 Fel