Giejany,

folw. rząd., dawne ciwuństwo, pow. wileński, 1 okr. adm.,  o 35 w. od Wilna; 2 domy, 47 mk. katol. (1866)

Słownik Geograficzny
t.II, str. 548, Gie.