Jęczmieniszki

folw. Rząd., pow. wileński, 1 okr… adm., o 32 w. od Wilna, 1 dom, 14 mk., katol.(1866). Przed kilku laty była tu kaplica katol. parafii niemenczyńskiej. R. 1794 J. należały do misyonarzy.

Słownik Geograficzny

t. III