Korkorzyszki,

Korkożyszki, mko pow. święciański, w 1-ym okr. polic.;  o 47 w. od Wilna, o 30 w. od Swięcian; nad rz. Skirdyczną, gm. Kumieliszki; 212 mk., własność skarbu, który ziemię oddał włościanom na wykup. Paraf. kościół kat. św. Piotra i Pawła, drewniany, odnowiony przez parafian 1838 po pożarze. Parafia kat. dekanatu święciańskiego: dusz 2473. Miała filią w Balingródku.

Słownik Geograficzny        
t.IV, str. 402, Kor.