Litwiany,

1.) wś i zaśc. w pow. mińskim, przy granicy pow. ihumeńskiego, w gm. zasulskiej; wś ma osad 15.

Słownik Geograficzny  (1884r.)
t. V.,
 str. 350
Lit