Makasicze,

wś w pow. mińskim, w gm. iwienieckiej, w okr. polic. 2 rakowskim, nad rzeczką Makasiczką (ob.), dopływem lewym Isłoczy, w miejscowości mocno falistej; ma osad pełnonadziałowych 14, grunta gliniaste, lasu mało.       Al.Jel.

Słownik Geograficzny t.V., str. 926-7, Mak