Makowiszcze,

1.) wś na płd. wsch. granicy pow. mińskiego,  nad rz. Usą, w okr. polic. kojdanowskim, przy drodze wiodącej z Litwian do Płoskiej, ma osad 15; miejscowość niebezleśna, grunta i łąki piękne.

2.) M., folw. w pow. mińskim, własność Kniszewskich [w oryginale błędnie: Krzyszewskich] od r. 1854, około 25½ włók; młyny, folusze, czynsze przynoszą okołó 1000 rubli.

Słownik Geograficzny  (ok. 1884r.)
t. V,
 str. 935 Mak