Markowo,  

1) folw. pryw. nad rz.  bezimienną, pow. wilejski, 1 okr. adm. przy byłej drodze poczt. z Wilna do Mińska, 1 dm., 38 mk. Własność Plewaki (1866).

Słownik Geograficzny

t. VI str. 130, Mar