Paluńce, 

Palańce al. Mogiły, dobra, pow. wiłkomierski, gm. Onikszty (10 w.) W r. 1794 Kazimierza Plewaki

Słownik Geograficzny
t. XVb str. 430, Pal