Plewaki, Pliwaki (t. VIII 267), wœ. nad Dnieprem, pow. czerkaski, gm. Szelepuchy, st. poczt. Moszny (9 w.), 39 w. od Czerkas, 144 dm., 758 mk., szkółka cerk., 3 wiatraki, przystań do spławu drzewa.

Słownik Geograficzny
t. XVb str. 457, Ple.

 

Pliwaki, wœ.  pow. czerkaski, par. praw. BereŸniaki, ma 440 mk. W 1746 było tu 20 chat. Należy do dóbr Kumejki hr. Branickich.

Słownik Geograficzny
t. VIII str. 267, Pli.