Przewóz 

1.) al. Szykowo, zaśc. pryw., pow. wilejski, w 1 okr. pol., o 36 w. od mta pow. Wilejki, przy drodze poczt. z Wilna do Mińska, 1 dm., 10 mk. prawosł.; własn. Plewaki.

Słownik Geograficzny

t. IX str. 186, Prz.