Skiporowcy al. Sciporowcy, biał. Skiparoucy al. Siporoucy, zwane też Pohorełka,

wś i fol. w pobliżu rz. Wołmy pow. Miński w 2 okr. pol. rakowskim gm. Iwieniec, przy drodze z Iwieńca do Siwicy. Wieś ma os.14; grunta lekkie".

Al. Jel.

Słownik Geograficzny T.X., strona 676.