Ubołocie,

2) U., al. Uzbłocie,
wś pow. borysowski, w 2 okr. pol. łohojskim, gm. Pleszczenice, ma 12 osad. Mają tu własność Siemaszkowie i Rusieccy, razem około 10 włók gruntu; miejscowość lesista i falista, grunta lekkie.

Słownik Geograficzny  (ok. 1891r.)
t. XII.,
 str. 734 Ubo