Wiało. fol. w pobliżu rz. Isłocz, pow. miński, na pograniczu pow. oszmiańskiego, w gm. Pierszaje hr. Tyszkiewiczów. Przed kilku laty Benedykt hr. Tyszkiewicz urządził tu wielkim kosztem wspaniały zwierzyniec i pawilony myśliwskie. Fantazya ta zachwiała nawet interesy dziedzica, więc rezydencyą łowiecką zwinięto, a w leśnym pustkowiu stoją teraz mury i gustowne pawilony bez żadnego pożytku. A.Jel.

Słownik Geograficzny t.XIII., str. 267 Wia

http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIII/267