Wiazyń,   

4) W. dobra nad rz. Wiazynką, pow. miński, w 1 okr. pol., gm. i par. praw. Stańków, par. katol. Kojdanów (o 12 w.), o 1 w.od st. dr. żel.mosk.-brzeskiej Fanipol (poprzednio Tokarówka), o 3 mile od Mińska koleją. W. należał oddawna do dóbr alodyalnych radziwiłłowskich, a w połowie XVIII w. był w zastawie u Wańkowicza, wojskiego mińskiego (ob. Pamiętniki Matuszewicza, t. I str.146); z kolei pod koniec wieku zeszłego zdaje się, że W. trzymali prawem zastawnem Bohdaszewscy, mający w Nowogródzkiem dobra Połuże i Wodkowicze. W 1820 r. Antoni Bohdaszewski, deputat wywodowy miński, odkupił W. na własność od prokuratoryi masy radziwiłłowskiej, z funduszu małoletniej Stefanii, córki ostatniego ordynata nieświeskiego ks. Dominika Radziwiłła, wraz z fol. i zaść.: Pawełków, Bereża, Czeczyn, Lisowszczyzna, Komarowszczyzna, Pawlucie i Czeremsk, na miejscu którego później założono fol. Antosin. W 1838 r. synowiec Antoniego Ignacy Bohdaszewski, późniejszy marszałek pow. mińskiego, dokupił do W. od tejże masy radziwiłłowskiej zaść.: Podsosenie, Choina, Siedliszcze, Plewaki, Konowodowicze, Hrad, Bakinowskie, Kule, Downary i Kamienny-Uhoł. Te  trzy ostatnie zaść. zostały potem odprzedane przez marszałka Ignacego Dobkiewiczowi. Po podziale między synami Ignacego: Janem, Olgierdem, Stefanem i Ottonem, W. dostał się Olgierdowi Bohdaszewskiemu wraz z trzema zaść.: Komarowszczyzna, Pawlucie i Lisowszczyzna, z obszarem 739 dzies. pięknych i wybornych gruntów i łąk. Rezydencja i wszystkie budynki gospodarskie z muru wzniesione. Poprzednio wyrabiano w W. doskonałe piwo w różnych gatunkach i porter, obecnie założono fabrykę serów na sposób holenderski. Gospodarstwo i ogrodnictwo dobre. Kościół murowany filialny, fundacyi Ignacego Bohdaszewskiego i cerkiew filialna, p. wez. św. Trójcy, przez tegoż z muru wzniesiona.   
J. Krz. – A. Jel
.

Słownik Geograficzny
t.XIII str. 276, Wia.