Wielkie Pole

l.) wś, pow. wilejski, w l okr. pol., gm. Hermaniszki, okr. wiejski Starzynki, o 10 w. od gminy, 8 dusz rewiz.; należy do dóbr Mańkowszczyzna, Ratyńskich. 

2.) W. P., fol. prywat., pow. wilejski, w l okr. pol., o 54 w. od Wilejki, przy b. dr. poczt. z Mołodeczna do granicy pow. mińskiego, l dm., 13 mk. 

3.) W. P., zaśc. pryw., pow. wilejski, w l okr. pol., o 58 w. od Wilejki, przy b. dr. poczt. z Mołodeczna do gran. pow. mińskiego, 2 dm., 13 mk. prawosł. 

4.) W. P., białorus. Wialikaje Pole, wś u źródeł Wilii, pow. borysowski, w 3 okr. pol., gm. Witunicze, o 73 w. od Borysowa, ma 5 osad; miejscowość leśna, grunta lekkie. Należała do sstwa wilejskiego.

5.) W. P., białorus. Wialikoja Pola, wś u źródeł Czerniawki, dopł. Bołoczy, pow. ihumeński, w 3 okr. pol. berezyńskim, gm. Jurewo, o 12 w. od Ihumenia, przy dr. z Kołodzicz do Horki, ma 21 osad; grunta lekkie.         J. Krz.-A.Jel.

Słownik Geograficzny
t.XIII., s
tr. 345, Wie