Wojnekany, 

okolica, pow. poniewieski, w 3 okr. pol., gm Skrobaciszki. Mają tu: włośc. Kazenas 24 dzies., szlachta Minginowie w W. i Sabenach 137 dzies. (4 lasu), Plewakowie 62 dz. (6 lasu, 4 nieuż.), Proniewscy 30 dzies. (3 lasu, 4 nieuż.), Tomkiewiczowie 27½ dzies. (2½ lasu), Frejtagowie 25 dzies. (3 lasu, 1 nieuż.), Szpakiewiczowie 50 dzies., Ejsymontowie 160 dzies. (36 lasu, 9 nieuż.).

Wojnekupis, strumień, w gub. kowieńskiej, lewy dopływ Okmiany.

Słownik Geograficzny
t. XIII str. 751-2, Woj