Piece of genealogical tree of Plewako noble clan has been veryfied by Y-DNA method
Fragment drzewa genealogicznego rodu Plewako zweryfikowanego metodą Y-DNA
Paweł Plewako h. Pogonia I2a L621 PLE07 PLE04 PLE01 Y-DNA*
   ca 1620 - ca 1684  
| |
Paweł Dominik Plewako
ca 1645-1717/
Rafał Plewako,
ca 1650 -1731/
| |
Michał Plewako
ca 1667-/1732
Kazimierz Plewako, 
ca 1680-1740 
| |
Jan Plewako
ca 1705-1753
Jan Plewako 
ca 1730-1796
| |
Karol Plewako
ca 1750-ca 1822
Nikodem Plewako
1779-1844/
Hieronim Plewako
1770-1850
| | |
Tadeusz Plewako 
1780 - ca 1840 
Bernard Plewako
1824-1864
Kazimierz Plewako
1822-1875 
Wacław Franciszek Plewako
1828-1893
| | | | |
Konstanty Plewako
1813-1860/ 
Józef Plewako 
1858-1931
Wacław Eustachy Plewako 1851-1888/ Bronisław Plewako
1862-1936 
Jan Plewako
1863-1916
| | | | |
Artur Plewako  Piotr Plewako Henryk Plewako Marian Plewako  Stanisław Plewako
1841-1898/ 1923-2001  1886-1941 1904-1972 1905-1993
| | | | |
Stanisław Plewako  Aleksander Plewako Gustaw Plewako  Stanisław Jan Plewako  Krzysztof Antoni Plewako  Wojciech Krzysztof Plewako
1890-ca 1960 (Kit: 167120)  1919-1997 (Kit: 131251)  (Kit: 420202)  1945-2016  
| | (Kit: 349948)
Stanisław Plewako  Stanisław Gustaw Plewako 
1918-1991 (Kit: 146268)
|
Jerzy Plewako * mutacje SNP L621, PLE07, PLE04, PLE01 zostały odkryte w ramach Projektu Plewako-Y-DNA
| schemat kolejności powstawania mutacji STR w Y-DNA członków rodu Plewako, zob: http://plewako.pl/Y-DNA/schemat.htm 
Damian Plewako

(Kit: 156366) https://www.familytreedna.com/public/PLEWAKO/default.aspx?section=results