Fragment zdjęcia pokazu Sokoła  - Mińsk Litewski opublikowanego w "Merkuriuszu"

 

Jeden z gimnastyków "Sokoła" to Romuald Plewako (1882 - 1940)