Widymus z Knich Spraw Sudowych Khrodzkich Woewodstwa Minskaho.

Roku 1606go Miesiaca Noïebra 3go dnia, na roczkach teperesznich Sudowych Khrodzkich Menskich Wsem Roku z wysze pisannom Mca Noebra pripałych i poradkom Statutowym Sudebne otprawowanym.

Pered Nami

Adamom Sołohubom, podstarostym
Krysztofom Rekutem Sudeiu
,
Jaroszom Meniukowskim Pisarom
,

Wradnikami Sudowymi Khrodzkimi Menskimi od echo miłosti pana Andreia Stankiewicza starosty Menskaho na sprawy sudowyie wyrażonymi postanowiwszy się oczewisto pered nami Woźny Woewodstwa Menskaho Wasiley Pożaryskii ku zapisaniu do Knih Khrodzkich Menskich pryznał i widnowy pod peczatiju swoieiu i pod peczatmi Storony szlachty i s podpisom ruki kotory z nich pisat umeł w tye słowa pisany:

Ja Wasiley Michayłowicz Pożaryskij Woznyi Woiewodstwa Menskoho soznawaiu to tym moim Kwitom iż Ja buduczy uział na sprawu Eho Miłosti Pana Mikołaja Hlebowicza Jeśmana i Bileł Ehomosti roku tepere iduczom tysiacza szestsot szostom Mca Oktobra dwadcatsemoho dnia Maiuczy Ja pri sobie storonu ludey dobrych szlachtu pana Denisa Pożaryskaho a pana Aleksandra Petrowicza, bileł u w ymeniu i dwore ich u Małych Krywiczach u Woewodstwie Menskom leżaczych u dwore pana Mikołaja Stanisławowicza Plewaki i Małżonki Eho Pani Nastasi Wasilewny Mikołaewoe Plewaczynoe tak też tutże czerez płot byłem u dwore syna Jeh Pana Mikołaiów Plewaczynoho u Pana Bartłomieja Mikołaiewicza Plewaki tamże zemianin

hospodarskij Woiewodstwa Menskaho Pan Mikołaj Stanisławowicz Plewaka i Małżonka eho Miłost Pani Nastasia Wasilewna i Syn Jeh Pan Bartłomey Mikołaiewicz Plewaka opowedali peredom Woznym i Storonoiu na tot czas pry mnie buduiu iż że My dobrowolnie nebuduczy niczym prymuszony toie imene naszo u małych Krywiczach w Woewodstwie Menskom leżaczoe, prozywaemye Erosławowskoiu u małych Krywiczach leżeczy, Prykupli u zakupli toe usie uzdoymom prodalieśmo na wiecznost eho miłosti panu Mikołaiu Glebowiczu Jeśmanu dwory naszy zabudowanem ...nym z humnami z ohorody owoszczowymi z Sadami tak z borami Dubrowami i s prostymi polami sianożatmi Murożnymi i bołotnymi i zo wsim niczoho na sebe ne ujmenszacho neosteuwniuczy wyimuiuczy kotorye naszy dwory Imenia na wodtuh listu naszoho prodażnoho eho Miłosti Panu Mikołaiu Jeśmanu od nas danoho Toboiu Pane Wasiley Michayłowiczu woznym i pered storonoiu szlachtoiu pri tobie buduczoiu i pry bytnosti nekotorych sused danych Eho Miłosti panu Mikołaju Hlebowiczu Jeśmanu toe Imenie naszo postupuem na wiecznost w moc i w derżane czerez sebe pane zapodaem i postupanem i zawodim i na wecznost podali Eśmo i postupili u zaweli szto chot Pan Mikołay Jesman mnoiu Woznym Wasileyem Pożaryskim i storonoiu szlachtoiu pry mne buduczoiu oswedczył a tak ja wozny Wasiley Michayłowicz Pożaryskij szto wideł słyszał toho useho dałem eho Miłosti panu
Mikołaiu Jeśmanu tes to kwit z moei
u pieczatiu i z peczatmi storon szlachty pry mne w tot czas

buduczoe Imeny wysz pomenenoe s podpisom ruki kotory pisati umeł. Pisan u Krywiczach roku Meseca i dnia wysz pisanoho u toho kwitu peczatey pritysnenych try a podpis ruki storony szlachty pismom polskim podpisany est tymi słowy Alesander Petrowicz własną ręką – kotora oczewistoe soznane woznoho i tot kwit do Knih Khrodzkich Menskich est zapisno z kotorych i sey widymus pod peczatiu wradowoiu storone potrebuiuczoy est wydan. Pisan w Minsku.

/u tego widymusu podpis i pieczęć następnie się wyraża: Stanisław Kazimierz Janiszewski Podstoli Smolenski Pisar Grodzki Wa Minskiego: /MP/

Correxit Pietkiewicz – Intromisya przedania wiecznością Maiętności Małych Krzywicz przez Jmęć Panów Plewakow JP Jeśmanowi

 

                                                                                                                                                               

Tupikov, N. M. Slovar' drevne-russkikh lichnykh sobstvennykh imen.