Kurier Warszawski z dn. 9 sierpnia 1862 r., nr 181

....ułaskawienie osób biorących udziałw zamieszkach [politycznych].....
Razem: sto kilkadziesiąt osób i tu:
poz. 80:

Plewako Gustaw, dzierżawca wsi Wola Przedborska w Gub. Radomskiej

.....skazany na oddanie do służby  wojskowej -> "całkowite uwolnienie"

wypisał: Norman Zawistowski