Przekazanie pamiątek po mjr saperów Wacławie Plewako (1898-1940) Drugiej Mazowieckiej Brygadzie Saperów
w dniu 13 kwietnia 2007 r. w Kazuniu Nowym

album prezentuje i przekazuje Stanisław Jan Plewako z Warszawy, Prezes Towarzystwa Plewaków
po prawej dowódca 2 Mazowieckiej Brygady Saperów, pułkownik Waldemar Zakrzewski,


Trybuna honorowa, przemawia dowódca 2MBS płk W. Zakrzewski, na lewo ppłk Andrzej Rosa, Szef Sztabu 2MBS
mgr Stanisław J. Plewako, ppłk rez. Alfred Kabata, Prezes koła w NDM Związku Oficerów Rezerwy im. J. Piłsudskiego,
po prawej w czerwonym berecie, ks. kapelan ppłk Andrzej Jakubiak.