PLEWAKO (Plevakas) herbu Pogonia. Zamieszkiwali w zaścianku Ragieniszki w powiecie wileńskim, jak też w powiecie wilejskim i oszmiańskim. Spokrewnieni byli m.in. z Glińskimi i Sienkiewiczami. Ich rodowitość szlachecką potwierdziła heroldia wileńska 7 grudnia 1800 roku, 28 czerwca 1817 roku, 21 września 1827 roku, 28 lutego 1844 roku oraz 30 maja 1851 roku (CPAHL, f.391, z. 8, nr 98, 2541; f.391, z.7, nr4095; f.391, z. 6, nr 7, 12, 709). Plewakowie w XIX wieku dziedziczyli m.in. dobra Markowo na Wileńszczyźnie (CPAHL, f. 391, z. 8, nr 98, s. 13).  

Jan Ciechanowicz,
"Rody Rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego"

 tom IV, L - R,  Rzeszów 2001 , wyd. "Fosze" ISBN 83-87602-87-6   

 

Zob. kolejną pozycję tego autora