Kościół Sakramentek pod wezwaniem św. Kazimierza, Warszawa Rynek Nowego Miasta 224 czerwca 2018 r. od godz. 17-tej, kościół św. Kazimierza ss. Sakramentek na Nowym Mieście w Warszawie

W czerwcu 1697 roku w Warszawie miała miejsce elekcja Augusta II na tron Rzeczpospolitej. Opisana została ona w dokumencie relacyjnym wydrukowanym wkrótce potem i rozesłanym do parafii z poleceniem odczytania we wszystkich kościołach. Wśród 208 osobistości - sygnatariuszy dokumentu podpisany jest również antenat rodu Plewako - Joachim Dominik Plewaka, co było pierwszym znanym wystąpieniem publicznym członka rodu Plewako na szczeblu ogólnokrajowym. W związku ze zmianą Regulaminu Towarzystwa Rodu Plewako, po zmianie Prawa o Stowarzyszeniach, rocznica ostatniej w XVII wieku elekcji króla przez szlachtę, zgodnie z uchwałą VII Zjazdu Towarzystwa w Brodnicy Śremskiej stała się datą święta Towarzystwa Rodu Plewako. W tym samym dniu czerwca, tylko 9 lat wcześniej niż data elekcji, siostry Sakramentki OSBap zostały wprowadzone przez parę królewską Jana III i Marię Sobieskich do nowo wybudowanego klasztoru warszawskiego tego zgromadzenia, ufundowanego jako wotum za udaną odsiecz wiedeńską 1683 r. Jest to najstarszy na świecie klasztor tego zakonu, istniejący w miejscu jego założenia, czyli od 330 lat.

Obchody święta Towarzystwa w 2018 r., w 16 roku działalności Towarzystwa Rodu Plewako zorganizowane zostały w formie Mszy świętej w kościele św. Kazimierza w intencji "zmarłych i żyjących członków Rodu Plewako". 24 czerwca o godzinie 17-tej Mszę św. odprawił i okolicznościowe kazanie wygłosił ksiądz prałat mgr Józef Maj, koncelebrował ks. prałat dr Andrzej Tulej, rektor kościoła św. Kazimierza. 
W czasie mszy św. w modlitwie powszechnej intencje odczytał Stanisław Jan Plewako, w tym imiennie wymienił wszystkich zmarłych członków Towarzystwa Rodu Plewako.

Towarzystwo podarowało Klasztorowi w darze ołtarza dzianinę dekoracyjną, pracę dyplomową mgr Lucyny Kniszewskiej nagrodzoną na wystawie Interfashion'97,
na zdjęciu autorka dzianiny z mężem.
przy Pergaminie Wywodowym Dominik i Marysia, dzieci członków Towarzystwa, wcześniej niosły dary ołtarza
Po mszy świętej można było obejrzeć pergamin z 1807 r., na którym spisano w języku polskim Wywód Szlachecki z 8 grudnia 1800 r., przez odległych już wówczas krewnych z rodu Plewako herbu Pogonia przedstawiony i przyjęty przez Wileńską Szlachecką Deputacją Wywodową, pod prezydencją hrabiego Ludwika Tyszkiewicza. Dokument pisany ręcznie gęsim piórem na wyprawionej do cienkości papieru skórze cielęcej opatrzony jest dużą woskową pieczęcią Zebrania Szlacheckiego Guberni Litewsko-Wileńskiej Deputacji Wywodowej, zamkniętą w puszce metalowej. Dokument wystawiony został publicznie do obejrzenia po Mszy św. - po raz pierwszy po z górą 200 latach, jako że nigdy dotąd nie był prezentowany na żadnej wystawie.

Stanisław Jan Plewako
Prezes Towarzystwa