Obchody święta Towarzystwa Rodu Plewako na Nowym Mieście w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2019 r. 


27 czerwcu 1697 roku w Warszawie miała miejsce elekcja Augusta II na tron Rzeczpospolitej. Opisana została ona w dokumencie relacyjnym wydrukowanym wkrótce potem i rozesłanym do parafii z poleceniem odczytania we wszystkich kościołach. Wśród 208 osobistości - sygnatariuszy dokumentu podpisany jest również antenat rodu Plewako - Joachim Dominik Plewaka, co było pierwszym znanym wystąpieniem publicznym członka rodu Plewako na szczeblu ogólnokrajowym.
9 lat wcześniej niż data elekcji, 27 czerwca 1688 roku, siostry Sakramentki OSBap zostały wprowadzone przez parę królewską Jana III i Marię Sobieskich do nowo wybudowanego klasztoru warszawskiego tego zgromadzenia, ufundowanego jako wotum za udaną odsiecz wiedeńską 1683 r. Jest to najstarszy na świecie klasztor tego zakonu, istniejący w miejscu jego założenia, czyli od 331 lat, z tym że został kompletnie zrujnowany w czasie Powstrania Warszawskiego w sierpniu 1944 r. a po wojnie odbudowany i przywrócony do dawnej funkcji i świetności.
Kościół i klasztor Sakramentek pod wezwaniem św. Kazimierza, Warszawa Rynek Nowego Miasta
Kościół św. Kazimierza i klasztor ss. Sakramentek - wschodnia pierzeja Rynku Nowego Miasta w Warszawie współcześnie. zob. na obrazie z 1778 r. Canaletta

Z tej okazji w ostatnią niedzielę czerwca spotkaliśmy się ponownie na mszy świętej w intencji "zmarłych i żyjących członków Rodu Plewako" koncelebrowanej przez prałatów,
ks. dr Andrzeja Tuleja, rektora kościoła św. Kazimierza i ks. mgra Józefa Romana Maja, nieformalnego kapelana Towarzystwa, który też wygłosił homilię. 


Czytanie mszalne odczytał Łukasz Mellerowicz (na zdjęciu powyżej), modlitwę powszechną - prezes Towarzystwa, Stanisław J. Plewako, wymieniając imiennie wszystkich zmarłych członków Towarzystwa Rodu Plewako. Obecna była też rodzina z Płocka zmarłego przd 10 laty członka Rady Towarzystwa Rodu Plewako - Mariana Bronisława Plewako (1947-2009). Po mszy świętej  sfotografowaliśmy się na schodach portalu kościoła św. Kazimierza::

Dalszą część wieczoru spędzilismy w ogródku kawiarnianym przy zachodniej pierzei Rynku Nowego Miasta na miłej rozmowie, często po długim niewidzeniu sie nawzajem.
 
Tu zdjęcie przed rozejściem się po spotkaniu:

opr. Stanisław J. Plewako