Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, tom I: Województwo wileńskie. XIV-XVIII wiek

Red. Andrzej Rachuba, oprac. Uładzimir Jamialjanczyk, Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, Przemyslaw P. Romaniuk, Warszawa 2003, wyd. I, format A5; ISBN 82-7181-289-2 (całość)

Drugi z tomów nowej serii, wydawanej wspólnie z Instytutem Historii PAN, w której prezentowane są zwięzłe biogramy osób piastujących urzędy grodzkie i ziemskie w Wielkim Księstwie Litewskim od średniowiecza do upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Nieoceniona pomoc dla badaczy i wszystkich zainteresowanych historią Polski i Litwy okresu staropolskiego.

http://dig.pl/cgibin/shop?info=71812795&sid=2ae3b376

tamże wśród urzędników:

 

Podkomorzy oniksztyński

    Józef Plewako

    N 7.III.1794  
(ML 557, s.258)

gdzie N= Nominacja

 

Podczaszy wiłkomirski

    Stefan Plewako

    1747, Uruski