"Kurier Warszawski"
nr 146a Dnia 14.VI.1883
Wiadomości bieżące

- Z wystawy:
"Pani Zofii Plewakowej medal bronzowy za ser wyrabiany na sposób bryndzy"

wypisał: Norman Zawistowski