Hałaburdy, 

wś i folw. w zach. stronie pow. mińskiego, gub. mińskiej, okr. policyjny rakowski, między Iwieńcem, Kijowcem i Rakowem, dość dawne dziedzictwo rodziny Plewaków. Folw. ma obszaru około 980 mr. w glebie niezłej, gospodarstwo zaniedbane. Nazwa H. pochodzi prawdopodobnie od sąsiedzkich i granicznych waśni, których i w Mińszczyźnie było dosyć.                  Al. Jel.

Słownik Geograficzny

t. III str. 20, Hał.