Juliszki, 

dwór, pow. wiłkomierski, par. sudejska, ufundowany na miejscu wsi Pogrejże, wydzielonej z dóbr biguskich w posagu dla Julii z Bienieckich Drozdowskiej, a z podziału między rodzeństwem jej synowi Józefowi Drozdowskiemu jako część przypadły; drogą licytacji przymusowej nabyty przez Massalskiego, lecz już odprzedany po wyniszczeniu lasów i budowli, gruntu włók 6

Słownik Geograficzny

Juliszki, t. 3 str. 624