Biguszki

lit. Bikuszkies, włość, pow. wiłkomierski, nad jez. Ołowsza na pólwyspie zbudowane, niegdyś książąt Radziwiłłów, później Tadeusza z Kozielska Ogińskiego wojewody trockiego, starosty retowskiego, następnie Plewaki, od którego przeszło do rąk Bienieckiego, wnukowie tegoż Drozdowscy obecnie są dziedzicami.

Słownik Geograficzny

t. I str. 225, Big.

(ob. t. I, 225) , dobra, pow. wiłkomierski, 4 okr. pol., gm. Wiżuny, 74 w. od Wiłkomierza, wł. Drozdowskich, 415 dz.

Słownik Geograficzny

t. XV cz. 1 str. 151

zob też: Juliszki, t. 3 str. 624