Bikuškis. Alaušo ež. iškyšulyje, (Sudeikių sen.), buvo didelis dvaras. XV a. dv. priklausė Radvilai Astikaičiui, – Užpalių pilies viršininko sūnui. Vėliau dv. atiteko liuteronų tikėjimo dv. Drazdauskams. XIX a. jį valdė Julijonas, po jo – dukros Marija, Stefanija, Ana (Alina). Stefanija, ištekėjusi už Liucijaus Jablonskio, buvo vertėja. Dv. tada turėjo 415 deš. Julijonas Drazdauskas čia buvo atėjęs užkuriom, vedęs Benieckaitę. Prieš Benieckus Bikuškio dv. valdė Plevakai, prieš juos Prušinskiai, Oginskiai (Tadeušas Oginskis, Trakų vaivada).
Drazdauskus vadino Strazdais. Jiems priklausė keli palivarkai – Nemuniškis, Juliškis, Pusbėdis, Novosiolkos, Sirutiškis (juos valdė sūnūs), taip pat Alinauka (d. Alinai skirta), ir kaimai: Šeimyniškiai, Toleikiai, Kušnieriūnai, Nolėnai. Marija Drazdauskaitė buvo ištekėjusi už Povilo Puzinausko ir paveldėjo Bikuškio dvarą. Julijono sūnus Vladislovas valdė Novosiolkų paliv. (166 deš.), Mikalojus – Nemuniškį (101 deš.) Elžbieta Prušinskienė 1782 m. (pagal B. Kviklį) paežerėje pastatė koplyčią. 1923 m. dv. buvo 67 gyv. 1928 m. Bikuškio dv. savininkės Marijos Puzinauskienės žemė (194 ha) buvo išparceliuota.
Nepriklausomybės metais Bikuškio dv. priklausė Elžbietos Prušinskaitės vyrui gyd. Povilui Svilui. Dabar dv. paveldėtojas yra Gintaras Eugenijus Gruodis, saugumo sumetimais pakeitęs pavardę.

Antanas Gasperaitis

Gediminas Isokas           

http://www.uvb.lt/~uvb/Utenos_enciklopedija/dvarai/dvarai.htm#Biku%C5%A1kis

 

Slownik Geograficzny, 1880 m.:  Bikuszkies

Slownik Geograficzny, 1902 m.:  Palunce