Kozłowszczyzna,  

4) K., folw. pow.oszmiański. Należała do dóbr holszańskich, Sapiehów. Na mocy eksdywizji r. 1650, wydzielony Janowi i Konstancji Bortkiewiczom. W połowie XVIII w. z Michałowszczyzną, Małkowskich, w r. 1838 Ferdynanda Vietinghoffa, r. 1842 Joachima Plewaki.

Słownik Geograficzny
t. XVb str. 150, Koz.