Moskalewszczyzna,

1.) dwie poblizkie wsie i dobra nad rzką Dublenczyk, dopł. Isłoczy, pow. miński, w 2 okr. polic. Rakowskim, gm. Iwieniec, paraf. katol. poprzednio Iwieniec, obecnie Kamień, o 3 w. ku płn. od m. Iwieńca, w miejscowości mocno falistej, dość leśnej położone; wsie mają: jedna 4, druga 6 osad. Dobra, dziedzictwo wspólne Tukałłów, Kowerskich i Konarzewskich, mają przeszło 160 włók obszaru, w glebie dobrej; dwa młyny.         Al. Jel.

Słownik Geograficzny
t.VI., s
tr. 704, Mos