Gustaw Plewako h.Pogonia (1843 - po 1887)

syn Adama Plewako, kapitana w Powstaniu Listopadowym i kawalera orderu Virtuti Militari 
i nieznanej z imienia
  Niepokojczyckiej; 

wg tradycji rodzinnej urodzony w 25 lecie małżeństwa rodziców,
jako pogrobowiec, już
po straceniu ojca Adama w Wilnie za udział w spisku popowstaniowym.

jako Gustaw Francewicz Plewako stawał przed notariuszem w Kownie

student Szkoły Głównej w Warszawie, represjonowany za udział w zamieszkach przedpowstaniowych

uczestnik manifestacji patriotycznych 1862 r.

autor broszury "Henryk hr. Łubieński i Benedykt Niepokojczycki dwaj kierownicy Banku Polskiego: przyczynek do dziejów tegoż banku (1831-1865)"

do śmierci dzierżawca Wisek koło Komarówki Podl. i Radzynia Podlaskiego

Ojciec 12 córek.