Niemenczyn

mko rząd. Na praw.brz. Wilii, przy ujściu rz. Niemenczy, pow. wileński, w 1 okr. pol., gm. i okr. Niemenczyn, o 21 ¾ w. od Wilna, 46 dm., 471 mk. (223 męż. I 238 kob.), w tem 1 prawosł., 130 kat. , 340 żyd., kościół kat. Pod wez. Ś. Michała .....

Około 1766 r. przez oddzielenie z ciwuństwa wileńskiego mka N. I wsi N. i Giejany utworzono sstwo niegrodowe, które posiadał Tyszkiewicz, ciwun wileński, ... Dawniej były też kaplice w Sużanach i Jęczmieniszkach....

Niemenczynek ..... 

2) N., zaśc., pow. wileński, w 1 okr. pol., gm. N., okr. wiejski Padziuny, o ¼ w. od gminy, 14 dusz rewiz., należy do dóbr skarbowych Giejany.