Skoworodki,

2) w spisie 1866 r. Skoworodniki, wś, pow. wilejski, w 1 okr. pol. gm. Lebiedziewo, okr. wiejski Skoworodki, o 5 w. od gminy a 35 w. od Wilejki, przy b. dr. poczt. z Wilna do Mińska, ma 11 dm. 103 mk. prawosł. (podług spisu z 1864 r. w części należącej do dóbr Markowo, Plewaków, miała 30, w części Hryhorowiczów 16, w części zaś skarbowej 32 dusz rewiz.). W skład okręgu  wiejskiego wchodzą wsi: 
S. Bojary, Trubec, Inkowicze, Kowalce, Kuczki, Skorynowicze, Wiażucie i Zapolaki, w ogóle 285 dusz rewiz.

Słownik Geograficzny               t.X., str. 713, Sko.