Wiażucie, 

wś nad rzką Weremiejką pow. wilejski, w 1 okr. pol. gm. Lebiedziewo (o 12 w.), okr. wiejski Skoworodki, o 36 w. od Wilejki, przy b. drodze poczt. z Wilna do Mińska, ma 11 dm., 125 mk. prawosł. (w 1865 r. 53 dusz rewiz.); należy do dóbr Markowo, Plewaków.

Słownik Geograficzny

t. XIII str. 277, Wia